Wykaz nr 24 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży , działka 543/12 obręb 2 miasta Nowogard

Sprzedaż na działki na ul. Monte Cassino

ogłoszenie z dnia 13/07/2021

Ogłoszenie z dnia 

29.04.2021

DRUGI USTNY PRZETARG

NA SPRZEDAŻ DZIAŁEK

ul. Pisudskiego

Ogłoszenie z dnia

08.01.2021

 Działka do sprzedaży

(ul. Poniatowskiego)

Ogłoszenie z dnia 19 listopada 2020

Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż udziału 1_8 w nieruchomości o numerze ewidencyjnym 40_1 położonej w obrębie nr 2 miasta Nowogard przy ul. Leśnej z przeznaczeniem na boksy garażowe

Ogłoszenie z dnia 21 stycznia 2021 r.

 Działka do sprzedaży

(ul. Poniatowskiego)

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2020

 Działka do sprzedaży

(ul. Leśna)

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2020